Start arrow Promocje
Aktualne promocje PDF Drukuj

Promocja – Umowa Abonamentowa z podpisem elektronicznym.

 

Jeeli prowadzisz firm dobrze wiesz, e w biznesie liczy si czas i wygoda.

 

Od 21 lipca 2008r. powsta obowizek podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych wysyanych drog elektroniczn kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Obowizek dotyczy okoo 1,5 miliona patników skadek, którzy przekazuj do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe w postaci elektronicznej przez transmisj danych. Firmy, które mog przesa dokumenty drog elektroniczn do ZUS, musz speni wymóg posiadania podpisu elektronicznego do dnia 20.07.2009r.

 

Teraz, dziki nowej ofercie InfoMonitora dostpnej dla Firm, moesz posugiwa si kwalifikowanym podpisem elektronicznym - tanim i wygodnym sposobem sygnowania dokumentów, w tym rozlicze z US i ZUS. A dodatkowo moesz korzysta z penej oferty jak daje InfoMonitor – atwej i wygodnej formy weryfikacji potencjalnego Klienta i taniego odzyskania zalegoci od swoich kontrahentów.

 

W jaki sposób oszczdzisz czas?

Uywajc podpisu elektronicznego zaatwisz wiele spraw nie wstajc od biurka.

*       rozliczysz si z Urzdem Skarbowym i podpiszesz dokumenty dla innych urzdów
administracji publicznej,

*       podpiszesz faktury wystawione w wersji elektronicznej,

*       bdziesz zdalnie uczestniczy w przetargach i aukcjach elektronicznych,

Korzystajc z oferty InfoMonitora – zweryfikujesz kadego potencjalnego Klienta swojej firmy, unikniesz tych, którzy nie pac przedsibiorcom takim jak Ty. A dodatkowo odzyskasz te pienidze, które nie zostay zwrócone przez Twoich kontrahentów - duników.

 

Ile kosztuje skorzystanie z podpisu elektronicznego za porednictwem InfoMonitora?

Opat za skorzystanie z podpisu elektronicznego przez pierwsze 12 miesicy pokrywa InfoMonitor.

Pastwo w ramach podpisanej umowy z InfoMonitorem otrzymuj:

·         certyfikat kwalifikowany wany 1 rok,

·         kart kryptograficzn z oprogramowaniem do jej obsugi,

·         czytnik kart kryptograficznych oraz

·         licencj na aplikacj do skadania i weryfikacji bezpiecznych podpisów elektronicznych.


 

Ju dzi zacznij oszczdza czas podpisujc si elektronicznie na swoich dokumentach!

 

 

JAK ZAROBI NA KRYZYSIE !!!!

Od marca 2009r udostpnimy dla Naszych Klientów moliwo lokowania  rodków finansowych w programy inwestycyjne z szerokim dostpem do ponad 70 TFI (Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych) na caym wiecie.

DZWO JU TERAZ ABY DOKONA REZERWACJI !!!!

Ilo jednostek inwestycyjnych ograniczona. Jest to korzystna alternatywa dla nisko oprocentowanych lokat bankowych.

SPECJALNA PROMOCJA

Przygotowalimy dla Naszych Klientów super ofert, wan od dnia 01.01.2009 Kredyty hipoteczne
- zniejszenie mary o 50% dla kredytów w CHF po spenieniu okrelonych warunków
- 0 z prowizji za przyznanie kredytu
- niska mara  dla kredytów w PLN
- finansowanie do 100% wartoci inwestycji
- 0 z prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego
- 0 z prowizji za wczeniejsz czciow lub cakowit spat kredytu
- 0 z prowizji za przewalutowanie kredytu
- dla niezadowolonych posiadaczy kredytu hipotecznego minimum formalnoci przy zmianie banku - np.pisemne owiadczenie kredytobiorcy o wysokoci uzyskiwnych dochodów

 

 KREDYT Z DOPAT BGK " RODZINA NA SWOIM "

Korzyci

 

  • moliwo uzyskania taszego kredytu mieszkaniowego - zmniejszenie obcie budetu domowego,
  • w okresie pierwszych 8 lat spaty obnione odsetki - dziki dopatom z budetu Pastwa,
  • dugi okres kredytowania - do 30 lat,
  • moliwo finansowania do 100% kosztów inwestycji,
  • niskie koszty udzielenia i obsugi kredytu,
  • spata w ratach malejcych lub równych,
  • szybka decyzja kredytowa.

 

 

- Szybka gotówka-Kredyt/Poyczka -na róne potrzeby

- teraz a do 10.000 z bez zawiadcze i porczycieli
- wystarcza dokument tosamoci
- szybka wypata gotówki
- moliwo uzyskania poyczki bez BIK

KREDYTY DLA FIRM

Ju od pierwszego dnia dziaalnoci moesz uzyska kredyt dla swojej firmy, skorzystaj z szansy na STARCIE

Mamy równie w ofercie kredyt dla firm, które znalazy si w gorszej sytuacji finansowej i wykazuj strat ksigow.

STRATA nie jest jest przeszkod w uzyskaniu rodków finansowych, sprawd nas

 

Zapraszamy do skorzystania  z naszej oferty promocyjnej

 

Adres

P.P.H.U ELJA
KREDYTSERVICE
ul. Puawska 35 lok. 55,
02-508 Warszawa

Telefon

tel.: +48 22 396 15 51
fax: +48 22 499 72 04
info@kredytservice.pl

Opracowanie

Dobry kredyt hipoteczny,
kredyt gotówkowy

Projekt i opracowanie
Surja

Kontakt z doradc

tulipan